Android Quiz Uygulaması

Android

Merhabalar.

Yıllar içinde sadece birkaç yazı yazığım bloguma nihayet yeni bir içerik ekliyorum. Üniversitede Mobile Systems isimli bir ders alıyorum ve dersin konusu Android uygulama geliştirme. Derste verilen ilk proje konusu basit bir Android uygulaması yapmamızdı ve yalnızca projenin verildiği tarihe kadar işlenmiş konuları içermesi gerekiyordu. Ben de bir quiz uygulaması yapmaya karar verdim ve hocanın isteği doğrultusunda uygulamayı olabildiğince basit tutmaya çalıştım.

Uygulamanın yaptığı statik olarak bir Java sınıfında tutulan soruları gösterip her bir doğru cevap sonucunda 10 puan verilip sorular bittiğinde toplan puanı ekrana yazdırmak. Bu kadar konuşma yeter, kodlamaya geçelim artık 🙂

Öncelikle programın tasarımından başlayalım. Toplamda 3 adet Textview ve 4 adet Buton var. Aşağıda kodları görebilirsiniz

Layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.furkanbegen.quizapp.MainActivity">

  <!-- Soruların görüntüleneceği Textview -->
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tv_question_display"
    android:paddingBottom="100dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:textSize="25dp"/>

  <!-- Cevap şıkları için Button -->
  <Button
    android:text="Button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/btn_answer1" />

  <!-- Cevap şıkları için Button -->
  <Button
    android:text="Button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/btn_answer2"
    android:layout_gravity="center" />

  <!-- Cevap şıkları için Button -->
  <Button
    android:text="Button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/btn_answer3" />

  <!-- Cevap şıkları için Button -->
  <Button
    android:text="Button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:id="@+id/btn_answer4"/>

  <!-- Cevabın doğru ya da yanlış olduğunu belirteceğimiz Textview -->
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tv_answer_info"
    android:layout_gravity="center"
    android:paddingTop="25dp"
    android:textSize="15dp"/>

  <!-- Quizin sonunda toplam puanı göstereceğimiz Textview -->
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tv_show_points"
    android:layout_gravity="center"
    android:paddingTop="10dp"
    android:textSize="15dp"/>

</LinearLayout>

Görsel kısımla işimiz bitti. Şimdi gelelim soruların yer alacağı sınıfı yazmaya.

SoruVeCevap.java

package com.furkanbegen.quizapplication;

public class SoruVeCevap {

  /*
  * getSoru isimli static bir fonksiyonumuz var ve geriye 2 boyutlu bir dizi döndürüyor.
  * Dizinin ilk boyutu sorular ikinci boyutu ise cevaplar için
  **/
  public static String [][] getQuestion(){
    return new String[][]{
        {"Android işletim sistemini hangi firma geliştirmektedir ?", "Apple,Microsoft,Google,Oracle"},
        {"IOS işletim sistemini hangi firma geliştirmektedir ?" ,"Microsoft,Apple,Google,Facebook"},
        {"Google Andorid'i hangi yıl satın almıştır","2003,2004,2006,2007"}
    };
  }

  /*
  * getCevap isimli static bir fonksiyonumuz var ve geriye cevapların olduğu bir dizi döndürüyor
  * getSoru fonksiyonunun geriye döndürdüğü dizideki ilk indisin cevabı getCevap fonksiyonunun
  * geriye döndürdüğü dizinin ilk elemanı
  * */
  public static String[] getAnswer(){
    return new String[]{
        "Google",
        "Apple",
        "2007"
    };
  }
}

Son olarak MainAvtivity.java dosyamızı düzenleyelim.

package com.furkanbegen.quizapplication;

import android.app.Activity;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.furkanbegen.quizapplication.R;
import com.furkanbegen.quizapplication.SoruVeCevap;

import java.util.Objects;
import java.util.Random;

public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener {

  /* Layout.xml de tanımladığımız ve MainActivity de kullanacağımız tasarım elemanları
  * için değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
  */
  private TextView mDisplayQuestion;
  private TextView mDisplayInfo;
  private TextView mDisplayPoints;
  private Button mBtnAnswer1;
  private Button mBtnAnswer2;
  private Button mBtnAnswer3;
  private Button mBtnAnswer4;
  // Soru sayısını tutan değişken
  private int questionCount = 0;
  // Toplam puanımızı tutan değişken
  private int mTotalPoints = 0;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Soruların gösterileceği Textview
    mDisplayQuestion = (TextView) findViewById(R.id.tv_question_display);
    // Yanlış ya da doğru cevap bilgisinin gösterileceği Textview
    mDisplayInfo = (TextView) findViewById(R.id.tv_answer_info);
    // Toplam puanımızın gösterileceği TextView
    mDisplayPoints = (TextView) findViewById(R.id.tv_show_points);

    // Cevap şıkları için butonlarımız
    mBtnAnswer1 = (Button) findViewById(R.id.btn_answer1);
    mBtnAnswer2 = (Button) findViewById(R.id.btn_answer2);
    mBtnAnswer3 = (Button) findViewById(R.id.btn_answer3);
    mBtnAnswer4 = (Button) findViewById(R.id.btn_answer4);

    // Soru ve cevapları getirecek fonksiyonumuzu çağırıyoruz
    prepareQuestion(questionCount);

    /* Butonlarımız tıklandığında işlem yapılabilmesi için bir herbirine
     * birer OnClickListener atıyoruz.
     */
    mBtnAnswer1.setOnClickListener(this);
    mBtnAnswer2.setOnClickListener(this);
    mBtnAnswer3.setOnClickListener(this);
    mBtnAnswer4.setOnClickListener(this);

  }

  /*
  * Bu fonksiyon SoruVeCevap sınıfında yer alan soru ve vevapları alıp Textview ve Butonlara
  * aktarmamızı sağlıyor. questionCount parametresini her sorudan sonra arttırıyoruz ki bir
  * sonraki soruyu ekrana yazdırsım
  * */
  public void prepareQuestion(int questionCount){
    // Sorularımızı getQuestions metodu ile çektik.
    String[][] questions = SoruVeCevap.getQuestion();
    /* questionCount değişkeninin değeri çekilen soruların değerinden küçükse soruları ekrana
     * getiriyor. Aksi taktirde sorulacak soru kalmamış demektir.
     */
    if(questionCount < questions.length){
      /*
      * 2 boyutlu dizimizin ikinci boyutu yani cevaplar kısmındaki veriyi virgül ile ayırıp
      * choices isimli diziye aktarıyoruz
      * */
      String[] choices = questions[questionCount][1].split(",");
      /*
      * Sorumuzu ilgili TextView'e yazdırdık
      * */
      mDisplayQuestion.setText(questions[questionCount][0]);
      /*
      * Cevaplarımızı Butonlara yazdırdık.
      * */
      mBtnAnswer1.setText(choices[0]);
      mBtnAnswer2.setText(choices[1]);
      mBtnAnswer3.setText(choices[2]);
      mBtnAnswer4.setText(choices[3]);
    }else {
      /*
      * Gösterilecek soru kalmadığı için Butonları görünmez yapıyoruz ve soruların yer aldığı
      * TextView'e Testi bitirdiniz yazıyoruz.
      * */
      mBtnAnswer1.setVisibility(View.INVISIBLE);
      mBtnAnswer2.setVisibility(View.INVISIBLE);
      mBtnAnswer3.setVisibility(View.INVISIBLE);
      mBtnAnswer4.setVisibility(View.INVISIBLE);
      mDisplayQuestion.setText("Testi bitirdiniz");
    }
  }

  /*
  * Kullanıcı Butona tıkladığında nelerin olacağını belirlediğimiz fonksiyonumuz.
  * Eğer Butonda yazan değer sorunun cevabına eşitse bilgi için oluşturduğumuz Textview'a
  * doğru cevap yazdırıyoruz ve puanımızı 10 arttırıyoruz, değilse Yanlış cevap yazdırıyoruz.
  * En sonda questionCount değerini 1 arttırıyoruz ve prepareQuestion() fonksiyonunu tekrar
  * çağırıyoruz. Böylece bir sonraki soruyu ve şıkları ekrana yazrırabiliyoruz.
  * */
  @Override
  public void onClick(View view) {
    Button b = (Button)view;
    String buttonText = b.getText().toString();
    String[] answer = SoruVeCevap.getAnswer();
    if(Objects.equals(buttonText, answer[questionCount])){
      mDisplayInfo.setText("Doğru cevap");
      mTotalPoints = mTotalPoints + 10 ;
    }else {
      mDisplayInfo.setText("Yanlış cevap");
    }
    questionCount++;
    prepareQuestion(questionCount);
    mDisplayPoints.setText("Toplam puanınız " + String.valueOf(mTotalPoints));

  }
}

Kodların içinde yorum satırları ile bolca açıklama yaptığımdan bir de yazının içinde tekrar açıklama yapmadım. Kodlar oldukça basit zaten. Sormak
istediğiniz bir şey olursa memnuniyetler cevaplarım.

Uygulamadan görüntüler:
android quiz uygulaması
android quiz uygulaması

Projenin kaynak kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Comments

  1. Post
   Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir